REKRUTACJA 2017/2018

DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 8

W roku szk. 2017/2018 w naszej szkole zaplanowano otwarcie następujących oddziałów:
Klasy I – 2 oddziały
Klasy IV – 2 oddziały
Klasy VII – 1 oddział
Informujemy, że w każdym z oddziałów jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty do pobrania.

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

 1.  REGULAMIN rekrutacji
 2.  Rejon Szkoły Podstawowej nr 8.
 3.  Terminy postępowania rekrutacyjnego
 4. Zgłoszenie dziecka z rejonu szkoły (Zgłoszenie do kl. 1)
 5. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu (Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji)
 6. Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły.

  Wnioski dla kandydatów do klas IV i VII
  1. zgłoszenie kl.IV
  2. zgłoszenie kl. VII