Dokumenty szkoły

1. statut2015
2.Program Rozwoju Szkoły 2017-2021
3. Program profilaktyczno- wychowawczy-programprofwych
4.  Regulamin samorządu
5. Regulamin wycieczek-regwycieczek
6. Szkolny zestaw podręczników i programów-zestawprogramow