Archiwum kategorii: BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

      USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198) Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Ustawa o dostępie do informacji publicznej | Dodaj komentarz

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

    14–01-2015 – kontrola planowa. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych przeprowadzona przez Ewę Gomulską 8, 9, 11, 12, 15-09-2014 – kontrola przeprowadzona przez Grażynę Nawrocką i Dariusza Borutę (KO) Ewaluacja całościowa zewnętrzna-zgodnie z harmonogramem. 2-09-2014 – kontrola przeprowadzona przez Grażynę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | Dodaj komentarz

Prowadzone w Gimnazjum rejestry,archiwa, ewidencje

      Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach,      ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach  udostępniania danych w nich zawartych. Księga inwentarzowa. Rejestr pracowników Ewidencja akt osobowych pracowników. Rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli. Ewidencja dokumentacji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Prowadzone w Gimnazjum rejestry,archiwa, ewidencje | Dodaj komentarz

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

        ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW W GIMNAZJUM NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W KATOWICACH   Podstawa prawna:   a)      rozporządzenie RM z dnia 8 stycznia 2002r w sprawie organizacji przyjmowania … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Dodaj komentarz

Majątek Gimnazjum nr 22

    Majątek Szkoły Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Katowice. Gimnazjum dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice. Gimnazjum nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Majątek Gimnazjum nr 22 | Dodaj komentarz

Struktura własnościowa

Gimnazjum jest utrzymywane ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.       Osoba odpowiedzialna: mgr Marek Zdebel, Dyrektor szkoły Aktualizacja BIP: Jolanta Wawoczny

Zaszufladkowano do kategorii Struktura własnościowa | Dodaj komentarz

Kierownictwo i pracownicy Gimnazjum nr22

        Kierownictwo i pracownicy GIMNAZJUM Nr 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Stanisława Staszica i ich kompetencje   Dyrektor szkoły:  mgr Marek Zdebel Kompetencje dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w STATUCIE SZKOŁY … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Kierownictwo i pracownicy Gimnazjum nr22 | Dodaj komentarz

Przedmiot działalności i kompetencje Gimnazjum

      Przedmiot działalności i kompetencje GIMNAZJUM NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Stanisława Staszica   Szczegółowy opis działań i kompetencji szkoły znajduje się w STATUCIE SZKOŁY   Osoba odpowiedzialna: mgr Marek Zdebel, Dyrektor szkoły Aktualizacja BIP: Jolanta Wawoczny

Zaszufladkowano do kategorii Przedmiot działalności i kompetencje Gimnazjum | Dodaj komentarz

Schemat organizacyjny Gimnazjum nr22

      SCHEMAT organizacyjny Gimnazjum NR 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Katowicach ul. Hetmańska 8   Organami Gimnazjum są: 1.    Dyrektor Gimnazjum 2.    Rada Pedagogiczna 3. Rada Szkoły 4.    Rada Rodziców 5.    Samorząd Uczniowski   Osoba … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Schemat organizacyjny Gimnazjum nr22 | Dodaj komentarz

Status prawny

      STATUS PRAWNY Gimnazjum Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi jest jednostką prowadzoną przez gminę Katowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach. Gimnazjum kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Status prawny | Dodaj komentarz