Salam Alejkum!

img_0164 img_0166 img_0170 img_0179 img_0153 img_0163

Już od ponad dziesięciu lat Gimnazjum 22 współpracuje przy realizacji różnych projektów międzynarodowych, w wyniku czego przynajmniej raz w roku jest odwiedzane przez różnych zagranicznych gości. To oczywiście wiąże się z tym, ze na ten krótki tydzień musimy przestawić się na komunikację w języku angielskim. W tym roku, pod koniec września mieliśmy okazję gościć Fatemę Aziz, która jest wolontariuszką projektu “Next Step” realizowanego przez studencką  organizację AIESEC.

Nasza Fatoom, jak ją zdrobniale nazywaliśmy, studiuje ekonomię na uniwersytecie w Manamie, stolicy Bahrajnu, z którego pochodzi. Jest to niewielkie państwo-wyspa położone w Zatoce Perskiej, a zatem znajdujące się w zupełnie odrębnym kręgu kulturowym. Można powiedzieć, że mamy szczęście do wolontariuszy z krajów egzotycznych – w zeszłym roku Indie, a teraz Bliski Wschód przedstawiane     z punktu widzenia młodego człowieka, który utożsamia się I szanuje własną tożsamość kulturową,       a jednocześnie jest otwarty na świat I pokojowo nastawiony do tego, co inne I nieznane. Dzięki tegorocznej wizycie mieliśmy okazję poznać bliżej świat arabski, który wydaje się być tak bardzo egzotyczny, chociaż tak naprawdę ludzie wyznają podobny system wartości, borykają się z podobnymi problemami I często podobne rzeczy sprawiają im radość. Nie tylko my dowiedzieliśmy się czegoś więcej o świecie, czego prawdopodobnie nie wyczytalibyśmy w książkach. Dla nas była to również okazja, żeby w jakiś sposób wypromować nasz kraj. Poza aspektem kulturoznawczym niewątpliwą zaletą takiej wizyty jest również fakt, że zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

Badania prowadzone nad skutecznością nauczania i uczenia się języków obcych wskazują na ogromną rolę naturalnego kontekstu komunikacyjnego. Nieporównywalnie trudniejsze jest zmobilizowanie gimnazjalistów do komunikowania się w języku obcym w symulowanych sytuacjach lekcyjnych niż zmobilizowanie tych samych uczniów do posłużenia się językiem obcym tam, gdzie pojawia się faktyczna luka informacyjna. Świadomość, że z daną osobą można się porozumieć wyłącznie w języku angielskim sprawia, ze uczniowie zaczynają myśleć w sposób strategiczny i z posiadanego zasobu umiejętności starają się zrobić jak największy użytek, tym samym czując ogromną satysfakcję, że nauka języka to nie sztuka dla sztuki, ale bardzo przydatne narzędzie. Kontakt z obcokrajowcem prezentującym wysoki stopień biegłości językowej jest tym bardziej cenny, biorąc pod uwagę fakt, że

nauka języka to opanowywanie nie tylko leksykalnych i  gramatycznych środków językowych, lecz także umiejętności ich stosowania w  kontakcie z  konkretnym rozmówcą, z  uwzględnieniem odpowiedniego stylu. Innymi słowy, nauka języka wymaga rozwinięcia kompetencji językowej, gramatycznej, socjolingwistycznej i strategicznej.

W dzisiejszym świecie, pełnym kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych nacji i kultur, podejście komunikacyjne obejmuje również komunikacyjną kompetencję interkulturową, czyli umiejętność rozumienia i komunikowania się z ludźmi pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, a także na ich tle rozumienie własnej kultury. Osoba sprawnie posługująca się językiem obcym posiada wiedzę i umiejętności językowe, a oprócz tego potrafi porozumieć się w sposób pokojowy z przedstawicielami różnych, nawet bardzo odległych, kręgów kulturowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.