Warsztaty rewalidacyjno-relaksacyjne

 

 

 

 

 

Dnia 16 marca 2016r. odbyły się w naszej szkole warsztaty rewalidacyjno-relaksacyjne. Podstawowym założeniem było zaprezentowanie różnorodnych ćwiczeń, metod i form pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program warsztatów bazował  na aktywności i zaangażowaniu emocjonalnym dzieci. Ćwiczenia podnosiły  sprawność motoryczną i percepcyjną dziecka, rozwijały wyobraźnię, wrażliwość emocjonalną, a także plastykę ciała.                            W zajęciach uczestniczyło 14 dzieci,była to grupa złożona z dziewcząt i chłopców                           w wieku 12 lat.

 

 


Warsztaty były podzielone na 4 bloki:


  • blok plastyczny, na którym dzieci ozdabiały kubeczki motywami roślinnymi za pomocą specjalistycznych markerów do ceramiki i porcelany;  ćwiczenia miały na celu                 usprawnienie manualne uczestników;
  • blok funkcji percepcyjno-motorycznych – wykorzystano metody i narzędzia usprawniające integrację percepcyjno-motoryczną; tego typu ćwiczenia  mogą  przyczynić się do podniesienia poziomu czytania i pisania, logicznego myślenia oraz widzenia przestrzennego.
  • blok choreoterapii – wykorzystano podstawowe elementy tańca – rytm i ruch stały się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiły poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumienie z innymi ludźmi; podczas zajęć uczestnicy ćwiczyli koordynację ruchową, poczucie rytmu i harmonii; ma to ogromne znaczenie w uzyskaniu kontaktu z własnym ciałem, odblokowaniu miejsc, gdzie została uwięziona energia.
  • blok relaksacyjny – trening relaksacyjny metodą Snoezelen mający na celu wprowadzenie organizmu w stan odprężenia; w specjalnie urządzonej Sali Doświadczania                 Świata oddziaływaliśmy na zmysły za pomocą światła, dźwięku i elementów dźwiękowych oraz muzyki; ćwiczenia oddziaływały na poszczególne obszary percepcyjne rozluźniająco lub aktywująco, stymulowały osiągnięcie wewnętrznego spokoju i odprężenia.

W trakcie warsztatów panowała bardzo miła atmosfera. Widoczne było duże zaangażowanie uczestników i organizatorów. Dzieciom podczas ćwiczeń przyświecała chęć osiągnięcia celu. Pozwoliło to na stworzenie pięknych prac o przeznaczeniu użytkowym, przy czym dzieci wykazały się oryginalnością i pomysłowością. Swoje prace uczestnicy zabrali do domów. Warsztaty przyczyniły się do pozbycia się strachu przed nowym oraz wyzwoliły u dzieci poczucie bezpieczeństwa.