Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

 

 

14–01-2015

– kontrola planowa. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych przeprowadzona przez Ewę Gomulską

8, 9, 11, 12, 15-09-2014

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Nawrocką i Dariusza Borutę (KO)
Ewaluacja całościowa zewnętrzna-zgodnie z harmonogramem.

2-09-2014

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Nawrocką i Dariusza Borutę (KO)
Omówienie harmonogramu ewaluacji całościowej zewnętrznej.

24-07-2014

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Nawrocką i Dariusza Borutę (KO)
Omówienie harmonogramu ewaluacji całościowej zewnętrznej.

12-06-2014

– kontrola przeprowadzona przez Bożenę Marzec (Wydział Nadzoru Pedagogicznego), Maję Kłosowską (Departament Funduszy Strukturalnych), Marcina Działczyńskiego (Biuro kontroli Audytu MEN)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Weryfikacja wykorzystania sprzętu i środków dydaktycznych w ramach projektu „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”./brak zaleceń/Brak zaleceń

3-06-2014

– kontrola przeprowadzona przez Teresę Strąk (PSSE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Ocena stanu sanitarnego szkoły i otoczenia/Brak zaleceń

15-04-2014

– kontrola przeprowadzona przez Brygidę Piątek (PSSE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Ocena realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”/Brak zaleceń

16-05-2013

– kontrola przeprowadzona przez Brygidę Piątek (PSSE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Ocena realizacji programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”/Brak zaleceń

12-02-2013

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów.

22-06-2012

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Bardowską-Żydek (PSSE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Ocena stanu sanitarnego szkoły/Brak zaleceń

5-10-2012

– kontrola przeprowadzona przez Elżbietę Będkowską (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Kontrola w związku z oceną pracy dyrektora szkoły

22-09-2012

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Burek (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Kontrola w związku z oceną pracy dyrektora szkoły

22-06-2012

– kontrola przeprowadzona przez Teresę Strąk (PSSE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Ocena stanu sanitarnego szkoły/Brak zaleceń

12-06-2012

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Nawrocką (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Monitoring realizacji zadań gimnazjum w zakresie organizacji spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców dotyczących nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych/brak zaleceń

14-03-2012

– kontrola przeprowadzona przez Ewę Borek (ZUS)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Zakres zgodny z upoważnieniem

20-02-2012

– kontrola przeprowadzona przez Andrzeja Kocznorka i Pawła Glopioka
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Realizacja dochodów i wydatków oraz gospodarka za 2011r./brak zaleceń

3-02-2012

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów.

12-12-2011

– kontrola przeprowadzona przez Ewę Gomulską (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Egzaminy poprawkowe-kontrola zgodności z przepisami prawa/brak zaleceń

3-11-2011

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Burek (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Wykonywanie zadań dyrektora/brak zaleceń

23-11-2011

– kontrola przeprowadzona przez Barbarę Naruk (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Obserwacja pracy szkolnej komisji konkursowej/brak zaleceń

13-04-2011

– kontrola przeprowadzona przez Ewę Gomulską (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego- cz. matematyczno-przyrodnicza/brak zaleceń

18-02-2011

– kontrola przeprowadzona przez Teresę Strąk (PSSE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Pomieszczenia do nauki. Otoczenie szkoły. Ocena stanu sanitarnego/Zalecenia w protokole

4-02-2011

– kontrola przeprowadzona przez Edytę Tomaszewską (PSSE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Stołówka szkolna. Ocena stanu sanitarnego/brak zaleceń

20-01-2011

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów.

brak daty

– kontrola przeprowadzona przez Krystyna Karolczuk-Tryba (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Czynności podejmowane przez dyrektora szkoły w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego./brak zaleceń

6-12-2010

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Burek (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Nauczanie indywidualne i rewalidacja. Realizacja zadań dyrektora wynikających z art. 39 ust. 3, pkt. 2  i art. 34a, ust. 2, pkt. 2/brak zaleceń

7-10-2010

– kontrola przeprowadzona przez Elżbietę Będkowską (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Arkusz monitorowania w zakresie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę./brak zaleceń

18-02-2010

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów. Dyscyplina pracowników obsługi i administracji.

brak daty

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Kontrola obiektu budowlanego./ brak zaleceń.

13-08-2009

– kontrola przeprowadzona przez Katarzynę Batoryna, inspektora UM
Dochody własne 2008r./ brak zaleceń.

17-06-2009

– kontrola przeprowadzona przez Grażyne Burek
W związku ze skargą złożoną w WE: 1. Protokół z egzaminu gimnazjalnego, 2. Księga protokołu/ brak zaleceń.

15-06-2009

– kontrola przeprowadzona przez Barbarę Pietrzak (KO)
Czynności podejmowane przez dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Statutowe obowiązki nauczyciela współorganizującego proces kształcenia./ brak zaleceń.

18-03-2009

– kontrola przeprowadzona przez Grażynę Kiela
Skarga/ brak zaleceń.

13-06-2008

– kontrola przeprowadzona przez Barbarę Pietrzak (KO)
Stan przygotowania gimnazjów do egzaminów z języka obcego./ brak zaleceń.

30-01-2009

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów.

13-06-2008

– kontrola przeprowadzona przez Andrzeja Rafę, kierownika Oddziału
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych/ brak zaleceń.

11-06-2008

– kontrola przeprowadzona przez Andrzeja Rafę, kierownika Oddziału
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad analizą i wykorzystanie wyników badań wewnątrzszkolnych i egzaminów zewnętrznych/ brak zaleceń.

29-05-2008

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Książka obiektu budowlanego/brak zaleceń

18-05-2008

– kontrola przeprowadzona przez Andrzeja Rafę, kierownika Oddziału
Wspomaganie pracy dyrektora w związku z rozpyleniem przez ucznia w sali lekcyjnej gazu łzawiąco-duszącego/ brak zaleceń.

22-02-2008

– kontrola: K. Pietryja-Grigorijew, st. wizytator KO
Badanie skargi/brak zaleceń

17-01-2008

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów, dokumentacja i frekwencja/brak zaleceń

22-08-2007

– kontrola: K. Pietryja-Grigorijew, st. wizytator KO
Badanie skargi/brak zaleceń

26-03-2007

– kontrola starszego wizytatora Andrzeja Rafy (KO), Roberta Stawskiego i Iwony Malgrab
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, sprawowanie nad nimi prawidłowej opieki/brak zaleceń.

19-02-2007

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów, dokumentacja i frekwencja/brak zaleceń

22-09-2006

– kontrola starszego wizytatora Andrzeja Rafy (KO)
Kontrola: Ewaluacja szkolenia Rady Pedagogicznej realizowanego przez Metis w ramach zadania „Doskonalenie nauczycieli w województwie”.

9-11-2006

– kontrola starszego wizytatora Andrzeja Rafy (KO)
Prowadzenie narady dla dyrektorów szkół.

22-09-2006

– kontrola starszego wizytatora Andrzeja Rafy (KO)
Kontrola: Organizacja pracy szkoły/brak zaleceń

22-09-2006

– kontrola starszego wizytatora Andrzeja Rafy (KO)
Kontrola: Obserwacja lekcji/brak zaleceń

14-09-2006

– kontrola:A. Świerczyńska, inspektor WE (Prezydent Miasta Katowice)
Kontrola: Organizacja pracy/brak zaleceń

8-09-2006

– kontrola: A. Ćwiklicka (WO)
Kontrola kadrowa/brak zaleceń

7-08-2006

– kontrola: J. Jaworowski, W. Bolechowski PINB Katowice
Kontrola dotyczyła książki obiektu i przeglądów/zalecenia w protokole kontroli.

7-02-2006

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów
Zalecenie: systematyczne usuwanie śniegu i nawisów z dachu szkoły za pomocą firm specjalistycznych.

12-12-2005

– kontrola Haliny Hyska, delegowana przez Prezydenta Miasta Katowice
Kontrola dotyczyła przyjmowania i załatwiania petycji i wniosków/brak zaleceń

9-12-2005

– kontrola starszego wizytatora Andrzeja Rafy (KO)
Kontrola dotyczyła pracy hospitacyjnej dyrektora szkoły/brak zaleceń

11-10-2005

– kontrola inspektora Danuty Karlikowskiej, skarbnika Miasta Katowice
Realizacja planu dochodów i wydatków, gospodarowanie składnikami majątku

09-03-2005

– kontrola starszego wizytatora Andrzeja Rafy (KO)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Omówienie bieżących problemów dotyczących organizacji pracy szkoły (wspieranie pracy szkoły)

07-08-2005

– kontrola przeprowadzona przez Annę Jankowską (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Przekazanie szkoły nowemu dyrektorowi, analiza protokołu zdawczo – odbiorczego

19-01-2005 oraz 25-02-2005

– kontrola przeprowadzona przez Janusza Piętę (WE)
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Formy wypoczynku zimowego uczniów

Brak zarządzeń pokontrolnych

18-12-2003

– kontrola przeprowadzona przez Barbarę Pietrzak (KO) – analiza wykonania zaleceń po zewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły.
Wyszczególnienie skontrolowanych działów:
Diagnoza:

  1. organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  2. organizacja i formy dokumentacji nadzoru pedagogicznego

Brak zarządzeń pokontrolnych

Osoba odpowiedzialna: mgr Marek Zdebel, Dyrektor szkoły
Aktualizacja BIP: Jolanta Wawoczny

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *